Calendari laboral 2018

La Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, segons l'Ordre TSF/101/2017, del 25 de maig per la qual s'estableix el calendari oficial laboral per a l'any 2018, ordena com a festes les següents, segons apareix en el Diari Oficial de la Generalitat de Cataunya 7381, del 31 de maig de 2017:

01 de gener (Any Nou)

06 de gener (Reis)

30 de març (Divendres Sant)

02 d'abril (dilluns de Pasqua Florida)

01 de maig (Festa del Treball)

15 d'agost (l'Assumpció)

11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)

12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)

01 de novembre (Tots Sants)

06 de desembre (Dia de la Constitució)

08 de desembre (la Immaculada)

25 de desembre (Nadal)

26 de desembre (Sant Esteve)

De les tretze festes esmentades, n'hi ha una, a triar entre el 02 d'abril (dilluns de Pasqua Florida) i el 26 de desembre (Sant Esteve), que té el caràcter de recuperable. Les altres dotze són de caràcter retribuït i no recuperable.

Al territori d'Aran, vist que el dia 17 de juny (Festa d'Aran) coincideix en diumenge l'any 2018, no cal aplicar el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998, de 23 de juny, que modifiquen el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents i, per tant, com a la resta de Catalunya, serà festa el dia 26 de desembre (Sant Esteve).

A més d'aquestes festes esmentades a tota Catalunya es fixaran, mitjançant una ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta de cada ajuntament.

Festius locals a les principals poblacions catalanes:

 • Barcelona: 21 de maig i 24 de setembre.

 • Girona: 25 de juliol i 29 d'octubre.

 • Tarragona: 20 d'agost i 24 de setembre.

 • Lleida: 11 de maig i 29 de setembre.

 • L'Hospitalet de Llobregat: 21 de maig i 24 de setembre.

 • Badalona: 11 i 21 de maig.

 • Terrassa: 29 de març i 2 de juliol.

 • Sabadell: 14 de maig i 10 de setembre.

 • Reus: 29 de juny i 25 de setembre.

 • Mataró: 21 de maig i 27 de juliol.

 • Santa Coloma de Gramenet: 21 de maig i 24 de setembre.

 • Manresa: 21 de febrer i 27 d'agost.

Consulteu les festes locals, per ajuntaments, de Catalunya per a l'any 2018.

Consulteu el calendari laboral 2018