Dates claus de la declaració de la Renda 2017

Des que va començar la campanya de la Renda 2017 el 4 d'abril, hi ha unes dates que s'han de tenir en compte a l'hora de presentar-la.

A partir del 4 d'abril, els contribuents ja poden preparar i presentar la seva declaració per Internet o telèfon (901 200 345 i 91 535 68 13). 

A partir del 8 de maig i fins al 29 de juny es podrà concertar una cita presencial a les oficines d'Hisenda per realitzar les declaracions (901 22 33 44 i 91 553 00 71).

Des del 10 de maig i fins al 2 de juliol es començarà a rebre als contribuents a les oficines.

El 27 de juny és el darrer dia per presentar la declaració si el resultat és a ingressar amb domiciliació.

El 2 de juliol finalitza la campanya de la renda 2017. Serà el darrer dia en què s'antedrà als contribuents i es podrà presentar la declaració.

El 5 de novembre de 2018 serà el darrer dia per efectuar el darrer pagament fraccionat de les rendes que hagin sortit a pagar.