Requisits per a la validació de l'experiència professional

El Reconeixement professional està pensat perquè les persones que no tenen una titulació oficial puguin aconseguir-la mitjançant la combinació de dues vies:

  • A través de la validació de la formació.
  • A través de la validació de l'experiència laboral.

Totes les persones que participin en el programa poden obtenir una certificació parcial o total que es pot capitalitzar, si es disposa dels requisits acadèmics d’accés, per a l’obtenció d’un títol de formació professional.

 

Requisits d’inscripció al procés de validació de l’experiència laboral

Les persones que vulguin validar els aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials hauran de tenir, en el moment de la sol·licitud, els requisits següents:

a) 18, o més anys d’edat.

b) Una experiència laboral d’almenys dos anys, a jornada completa, o el temps proporcional en cas de jornada reduïda, en el sector productiu o professional relacionat amb el cicle formatiu del qual volen validar els aprenentatges, desenvolupant activitats de l’àmbit de treball del cicle formatiu.