20180414 Procès de Validació de l'Experiència Professional

Aquest curs està organitzat conjuntament per l'Associació d'Higienistes i Auxiliars Dentals de Catalunya (AHIADEC) i pel SHIDCAT

Dates
Des de: Dissabte, 14 de Abril de 2018 de 9 h
Fins a: Dissabte, 14 de Abril de 2018 a 19 h

Ubicació
AHIADEC
C. de Llançà 34
08015 Barcelona
Mapa

Preus del curs
Socis AHIADEC: 465 €
No socis: 465 €
465

Codi Curs: 766

DESCRIPCIÓ

Inscripció al procés de validació de l'experiència professional per a l'obtenció del títol de Grau Superior en Higiene Bucodental.

Les aspirants podrien validar fins a 6 mòduls, dels 14 que consta el cicle formatiu, a través de la seva experiència professional. 

Requisits:
Actualment poden validar algun dels crèdits del CFGS en Higiene Bucodental a través de l'experiència professional les persones que compleixin les condicions següents:
 • Els/les majors de 18 anys.
 • Amb número de la Seguretat Social.
 • Personal que treballi en el sector de la salut bucodental.
 • Mínim amb dos anys d'experiència en el sector.
 • Amb o sense requisits d'accés.
Gràcies als acords entre l'AHIADEC, el Sindicat d'Higienistes Dentals de Catalunya, el Departament d'Ensenyament i la col·laboració de l'IES La Ferreria, totes les persones del sector de la higiene bucodental poden obtenir la titulació de Tècnic Superior en Higiene Bucodental sense deixar de treball i els caps de setmana.

PROGRAMA

Documentació que s'ha de prerarar:
 • Dues fotografies tipus carnet.
 • Fotocòpia compulsada del DNI + còpia normal.
 • Fotocòpia compulsada (o original) de la Vida Laboral + còpia normal.
 • Fotocòpia compulsada dels títols acadèmics + còpia normal.
 • Fotocòpia compulsada dels requisits d'accés + còpia nomal (si es tenen).
 • Fotocòpia de la targeta sanitària.
 • Fotocòpia compulsada dels cursos de formació continuada + còpia normal. Només d'aquells en què:
                      - Apareguin les hores lectives.
                      - Aparegui el temari del curs.

Els alumnes que ja estiguin realitzant mòduls amb nosaltres, no és necessari que tornin a portar la documentació que ja han entregat.

INFORMACIÓ GENERAL

Inscripció Online

 

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ

- Entrega de documents de validació - fins al 06 d'abril de 2018.

- Tutoria i revisió de la documentació de validació. Primera sessió (de 3) d'assessorament:
14 d'abril de 2018, 9h (tot el dia)

PREU DEL PROCÉS DE VALIDACIÓ I TERMINIS DE PAGAMENT - Codi Curs 737

  Socis No socis

Data límit reserva de plaça i primer
pagament: 15 de març de 2018

232,50 € 232,50 €
Data límit segon pagament:
06 d'abril de 2018
232,50 € 232,50 €
Núm. de compte IBAN
ES29-0081-5119-61-0001010409
ES85-0081- 5119-65-0001086514
Total Validació 465 € 465 €IMPORTANT: És responsabilitat de l'alumne entregar tota la documentació necessària, còpies compulsades incloses, per poder inscriure's en aquest curs dins el període d'inscripció establert. Les còpies compulsades es poden realizar en un notari.