Com i quan recuperar el pla de pensions

Fa uns mesos el govern espanyol va decidir que es podien recuperar les aportacions als plans de pensions després de 10 anys i sense esperar a jubilar-se per tal de motivar l'ús d'aquests instruments d'estalvi. 

En el primer trimestre, els espanyols tenien invertits en aquests plans 110.000 milions d'euros, només un 1,9% més que en el mateix període de l'any passat i un 0,9% menys del registrat en acabar el 2017, segons l'associació de les gestores de fons i plans de pensions, Inverco. Aproximadament, dues terceres parts d'aquests diners es destinen a plans individuals i la resta a plans d'ocupació, és a dir, aquells que es promouen dins d'una empresa.

Però alguns experts consideren que com que es tracta d'uns estalvis destinats a la jubilació, el millor es esperar a jubilar-se per recuperar-los a no ser que es necessitin els diners. I si arribats a la jubilació volem retirar el capital, els experts avisen que és millor recuperar-lo en forma de renda (un tant al mes) perquè sinó la quantitat del pla de pensions se sumaria a la resta d'ingressos del treball i s'aplicaria un tipus d'IRPF més alt.

També es podria recuperar l'import aportat abans dels 10 anys en el cas que el beneficiari estigués a l'atur des de fa més d'un any, estigués inscrit com a demandant de feina i no tingués dret a cap prestació contributiva o les hagués esgotades totes. O es patís una malaltia molt greu justificada mèdicament.

En qualsevol cas, els plans de pensió tributaran a l'IRPF com a rendiment del treball, tant si som beneficiaris nomenats en el mateix pla, com si apareixem com a tals en el testament del difunt o si som els legítims hereus. La tributació es farà de la mateixa manera. És important saber que no cal rescatar el pla de pensions en el moment de la defunció ja que, fins i tot, es poden continuar realitzant aportacions. De tota manera, el més comú és liquidar el pla, sobretot si qui hereda li queda lluny la jubilació.