El Sindicat aposta per la formació continuada i amplia la seva oferta formativa

La formació continuada no és només un dret, sinó també una obligació i un deure per tot professional sanitari, com ho és l’higienista bucodental, tal i com recull la Llei 44/2003, d’ordenació de les professions sanitàries. Són diversos els articles de l’esmentada llei que fan referència a l’obligatorietat de continuar formant-se, més enllà de l’obtenció del títol oficial (articles 4.6, 12.f, 33.1).

A més, la formació continua té un impacte a la retribució salarial, doncs és la base que permet a un professional aconseguir un millor lloc de feina. Actualment, les empreses privades requereixen perfils millors formats per cobrir llocs de treball de responsabilitat i, per tant, aquests reben una millor retribució salarialInclús el propi conveni estableix dos nivells salarials dins el grup professional, situant la xifra de 40 hores de formació específica com un dels dos requisits indispensables per pujar de nivell.

Tenint en compte aquests aspectes, el Sindicat d’Higienistes Dentals de Catalunya ha doblat la seva aposta per la formació continuada, ampliant la seva oferta formativa per aquest primer semestre de 2018, amb dos cursos fonamentals per la pràctica diària de l’higienista dental: un teòric impartit pel Professor Doctor Eduardo Chimenos-Kütsner i un altre pràctic sobre instrumentalització amb curetes.

La responsabilitat davant el càncer

El Prof. Dr. Chimenos-Kütsner impartirà el 12 de maig el curs ‘La responsabilitat de la/l’higienista dental davant la patologia precancerosa i el càncer de la boca’, curs gratuït pels afiliats i afiliades al SHIDCAT. El ponent oferirà els coneixements necessaris per a que la/l’higienista dental, en el decurs de la seva tasca diària, pugui ajudar a la detecció precoç de qualsevol càncer.

Segons es va publicar a ‘El desafío de las enfermedades bucodentales. Atlas de la Salud Oral’, el càncer de la boca afectarà a 5.000 nous pacients a tota Espanya, causant 1.200 morts. La meitat dels casos es podran evitar amb una detecció precoç.

No obstant, avui el 85% dels casos es diagnostiquen en situacions tardanes, fet que perjudica la supervivència al càncer.

Promoure accions de conscienciació per fomentar la detecció precoç resulta clau. I aquí és on també entra la responsabilitat de la/l’higienista dental, qui en el seu tracte diari amb els pacients pot ser d’ajuda en aquesta detecció precoç.

Perfeccionar la tècnica de la tasca diària

Les curetes periodontals són, per la/l’higienista, una eina fonamental a la seva pràctica diària. Saber diferenciar-les, fer-ne un ús adequat coneixent la posició correcta és bàsic per tot higienista.

En aquest sentit, i després de l’èxit d’una primera edició celebrada l’any passat, s’han organitzat quatre edicions d’un curs totalment pràctic i individual sobre instrumentalització amb curetes.

La professora, la higienista dental Sra. Claudia Olteanu, ensenyarà la posició correcte de la cureta per cada peça de la boca. Aquesta pràctica es farà amb fantomes. També es farà pràctica de l’esmolat de curetes.

Les places són molt limitades, ja que només hi ha tres places per a cada edició del curs: 13 i 27 d’abril, 11 i 25 de maig.

Les inscripcions a tots dos cursos del SHIDCAT es poden fer a través del web o en persona a la seu del Sindicat.